7 Mart 2013 Perşembe

Çakır Oto YıkamaÇakır Oto Yıkama +90 248 252 81 89
Burdur

Burdur Oto Kuaförü


Adres:
Özgür Mah. Oto Tamirciler Sitesi 2. Sok. D:12 Burdur Merkez, Burdur
Tel: +90 248 232 67 21

Cami temizliği nasıl olur?


Cami temizliği : hizmetlerimiz son yıllarda çok talep görmektedir Cami, Mescid, Kilise vb . gibi halka açık ibadet hane alanlarının  temizliği önemlidir bu işleri yapan firma konusunda uzman olmalı gerek makina ve ekipmanları bakımından gerekse personelinin iyi eğitim almış olması işini nasıl yapacağını iyi bilmesi gerekmektedir .Dünyanın en güzel camiinin içi boş ise o harap sayılır. İçi ibadet edenler, öğrenip öğrenenler ile dolu olduğu halde pis, bakımsız, tamire muhtaç, çirkin görüntülü ise o cami de maddi bakımdan mamur değildir. Camilerin yanında ve yakınında tuvaletler varsa bunların bakımlı, temiz ve kokusuz olması gerekir. Camiye ibadet için giden, şadırvana abdest almak için giren bir kimse hemen yanıbaşındaki tuvaletten gelen pis kokular ile rahatsız oluyorsa bundan, yakından uzağa görevliler sorumludur. Maddi ve manevi temiziiğe dinimiz kadar önem vereni zor bulunur. Peygamberimiz (s.a.v.) “Nefret ettirmeyin” buyuruyor. Bunlara rağmen camiler, çevresi, şadırvanı, tuvaleti pis ve bakımsız olursa sünnete aykırı davranılmış olur. Temizlik için görevlilerin gayreti de yetmez; halkımıza temizlik ve güzellik şuurunun aşılanması gerekir.

Temizlik


Temizlik ile ilgili makale kompozisyon güzel yazı ve sözleri
Temizlik hakkında kısa kompozisyon temizlik ile ilgili uzun makale temizlikle ilgili yazılar:
Ağaç yaşken eğilir demiş geçmişteki bilge atalarımız. Kurumuş ağaç kolay kolay eğilmez zorlansa da kırılır. İnsanlar da tıpkı ağaç gibidir. Kişilikleri daha küçükken şekillendiği için gelişimin hızlı olduğu dönemde istenilen değişiklik yapılabilir ve verilmek istenen şekil oluşturulabilir. Fakat belli bir yaştan sonra çocuğun kişilik yapısı oturduğu için artık değiştirmek güç olur hatta imkânsız olabilir.
Özellikle temizlik alışkanlığı çocukluktan itibaren verilirse yaşam boyu temizliğe önem veren biri olur; ama bu alışkanlığı kendisi kazanır diye düşünülürse çocuğun bu alışkanlığı kazanması zor olur.
Çocuklukta temizliğin önemi kavratılmamış birey bütün yaşamında bu önemi anlayamaz ve temiz olma adına pek bir gayret gösteremez. Yemeklerden önce ellerini yıkama alışkanlığını çocukken edinemeyen kişi yetişkinlikte de bunu edinemez. Eğer sosyal bir ortamdaysa mahcup olmamak için yıkar; ama yalnızken ellerini yıkama gereği duymaz. Banyo yapmanın önemini çocukken kavrayan biri yıkanmak için çok sık banyo yapar ama bu alışkanlığı olmayan birey eşinin veya başka birinin dayatmasıyla banyo yapar.
Her konuda olduğu gibi temizlikte de çocuklar büyüdükleri ortamlardaki insanları model alırlar. Eğer örnek aldığı kişiler düzen ve temizliğe gereken önemi veriyorlarsa çocukta da bu alışkanlıklar gelişir. Temizlik ve düzen alışkanlığının en iyi edinildiği yer aile ortamıdır. Ailedeki bireylerin temizliğe verdikleri önem ölçüsünde çocukta temizlik alışkanlığı gelişir. Ailede temizlik fazla önemsenmiyorsaçocuk da temizliğe gereken önemi vermeyecektir. Eğer okulda çocuğun öğretmenleri temizliğin gerekliliğini çocuğa kavratırlarsa bu alışkanlık gelişir; ama istenilen düzeyde olmayabilir; çünkü bu tür alışkanlıklar okul öncesi dönemde kökleşir ve kalıcılık kazanır. Ayrıca okulda kazandırılmak istenen alışkanlık evde desteklenmezse o alışkanlığın olumlu yönde gelişmesi güç olur.
Çocuğa temizlik alışkanlığı kazandırmak çok kolaydır; çocuğun kişilik gelişimi yeni oluştuğu içinsöylenen her şeyi çok çabuk kavrar ve birkaç kez tekrar ettirilen davranışı alışkanlık haline getirmekte zorlanmaz. Yediği çikolatanın ambalajını yere atan çocuk doğru bir biçimde yönlendirilmezse davranışı süreklilik kazanır. Birkaç kez uyarılarak ne yapması gerektiği söylendiğinde ise çocuk doğru davranışı kısa sürede öğrenir.
Temizlik ve düzen konusunda ebeveyn tarafından obsesif davranışlar sergilenmesi de çocukta olumsuz bir temizlik anlayışı geliştirir. Bu nedenle ölçüyü kaçırmamakta her zaman yarar vardır. Çocuğu takıntılı bir kişilik kazanmasına yol açabilen bazı davranışlar şöyle sıralanabilir:
Bebeğin altını değiştirirken annenin burnunu kapatma yüzünü buruşturma gibi davranışlarla tiksindiğini belirtmesi
Üstü başı kirlenmesin diye çocuğun sokakta oynamasına izin verilmemesi
Çocuğun üzerindeki küçük ve önemsiz bir lekenin abartılması
Günde birkaç defa banyo yaptırma
Bir kere giydiği giysiyi yıkamadan giydirmeme vb.
Belli aralıklarla çocuğa banyo yaptırılmalı kendi yemeğini yiyecek bir duruma geldiği zamanyemekten önce ve sonra ellerini yıkaması sağlanmalı giysileri gerekli durumlarda değiştirilmeli ve temizlikle ilgili diğer temel alışkanlıkları kazanması sağlanmalıdır. Düzenli olmak temizlikle doğrudan bağlantılı bir alışkanlık olduğundan dolayı temizlikle beraber düzen alışkanlığının da çocuğa kazandırılması gerekir. Temizlik alışkanlığı gelişen bir çocuk düzenli olur temizliğe önem vermeyen çocuk düzenli de olamaz. Çıkardığı çorabı evin herhangi bir köşesine atan yemek yedikten sonra masayı olduğu gibi bırakan banyodan sonra banyoyu dağınık halde terk eden yatağını toplamayan bir çocuğun temizlik anlayışı da sağlıklı gelişmez.
Düzen kavramı da temizlik gibi çocukluktan itibaren kazandırılmalıdır. Çocuk üç yaşına geldiğinde annesiyle birlikte yatağını toplamaya başlamalıdır. Kullandığı eşyaları olması gereken yerlere bırakmalıdır. Birçok anne vardır ki bütün zamanını çocuklarının döküntülerini toplamakla geçirir. Bazı anneler çocuklarının yaptıkları işi beğenmezler çocuk işi yaptıktan sonra anne aynı şeyi yeniden yapar. Bu durum çocukta özgüven kaybına yol açabilir; çünkü kendisine verilen işi beceremediğini düşünür. Ayrıca kendisinden sonra annesi yaptığı için diğer bütün ev işlerinde de gereken özeni ve önemi
Çocuk verilen işi istenilen düzeyde bağımsız yapıncaya kadar anne çocukla birlikte yapmalıdır. Örneğin yatağı toplarken sofrayı kaldırırken banyoyu temizlerken anne çocuğa yardım etmelidir. Bu tür işlerde çocuk annesiyle birlikte çalışırsa işi daha çabuk öğrenir ve alışkanlık haline getirir.
Çocuğa verilmesi gereken öncelikli temizlik alışanlığı kişisel bakımla ilgili olmalı; yani el-yüz başvücut ve giysi temizliği. Sabah uyanır uyanmaz elini-yüzünü yıkamalı yemeklerden önce ve sonra ellerini yıkamalı tuvalet temizliğini yapmalı tuvaletten sonra ellerini bol su ve sabunla yıkamalı belli aralıklarla banyo yapmalı kirlenen giysilerini değiştirmelidir.
Diş temizliği de oldukça önemlidir. Diş fırçalama alışkanlığı edinebilmesi için çocuğa iki yaşından itibaren sadece fırçayla dişlerini fırçalaması öğretilmeli 3–4 yaşından itibaren de çok az miktarda macunla dişlerini fırçalaması sağlanmalıdır.
Temizlik alışkanlığı bireyin hem beden sağlığı hem de sosyal hayata uyumu için gereklidir. Temizliğe dikkat etmeyen kişi hem çok sık hastalanır hem de yaşadığı sosyal çevre tarafından dışlanır.

Temizliğin Önemi

Temizliğin Önemi  İslâm, temiz olmayı ve temizliği imanın şartlarından sayar. Böylece iman etmeyle temiz olma arasında doğrudan bir ilişki kurar. Bundan dolayı temizlik bütün tarih boyunca Müslümanların en çarpıcı özelliği olmuştur. Konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber’in bir hadis-i şerifi şöyledir: “Temizlik imanın yarısıdır.”[19] Hz. Peygamber’in Allah’tan aldığı ilk ayetlerden bir kısmı da şöyledir: Ey bürünüp sarınan (Resülüm)! Kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiselerini tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et.[20] Dikkat edilirse elbisenin temiz tutulmasının istenmesiyle maddi temizliğin önemi vurgulanırken, kötü şeyleri terk etmesinin istenmesiyle de manevi temizliğin altı çizilmektedir. Böylece İslam’a göre maddi ve manevi temizlik bir bütündür ve birbirinden ayrılamaz. Müslümanlar hem çevrelerinin, evlerinin, kullandıkları yolların, park ve bahçelerin temizliğine dikkat ederken, her tür manevi ve ahlaki temizliğe de dikkat etmelidirler. Bu anlayışın İslam kültüründeki en açık ve kalıcı örneğini Hz. Peygamberin hadislerini bir araya getiren ve İslam kültürünün en güvenilir kaynaklarının başında gelen Kütub-u Sitte’de görmek mümkündür. Bu kitaplara baktığımız zaman ‘temizlik’ ile ilgili bölümlerin bu kitapların ilk bölümlerini meydana getirdiği görülür. Bu, bir dinin ve medeniyetin temizliğe verdiği önemin en açık delillerinden birisidir. Kur’an şöyle buyurur: Ey insanlar! Namaz kılmayı dilediğinizde yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayınız. Başlarınızı mesh edip, topuklara kadar ayaklarını yıkayınız. Cünüp iseniz iyice yıkanıp temizleniniz… [21] Görüldüğü gibi İslâm’ın temeli, dinin direği ve mü’minin mi’racı olan namazın temel şartı temizlikle başlamaktadır. Bu nedenle Kur’an, günde en az beş defa el, yüz, ağız, burun, kulak, boyun

Burdur Genel Temizlik


Burdur Genel Temizlik

(Burdur / Merkez)

AdresSaraylar Mahallesi 497 Sokak İzmirlioğlu İşhanı Kat:3 Daire:103
Telefon248 0000000
Fax
E-Postaburdurgeneltemizlik@hotmail.com
Webwww.burdurgeneltemizlik.com
Hizmet Sunduğu Bölgeler
denizli,burdur,usak,afyon,aydın,ısparta,muğla
Sunduğu Hizmetler
+ İnşaat Sonrası Temizlik
+ Dış Cephe, Cam Temizliği
Firma Profili 
sirketimizin merkezi denizlidir burdur ve çevre illerde dış cephe cam temizliği ve inşaat sonrası temizlik hizmeti vermekteyiz

5 Ağustos 2012 Pazar

MEVLÜT VAROL TEMİZLİK LTD

BURDUR'DA 2004 YILINDA BU YANA BAŞARIYLA HİZMET VEREN YEGANE BİR ŞİRKETİZ
25'E YAKIN PERSONELİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ.

FAALİYET ALANLARI:

EV, BİNA, İŞYERİ TEMİZLİĞİ

ADRES: YENİ MAH. AHIL SOKAK. NO 9
TELEFON: 0 248 232 29 90